Begeleiders

Albert Storme

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Expertise:

Albert doet aan individuele begeleiding in STUVO VIVES als studentenpsycholoog. Hij volgde verder onder meer de opleiding tot gezins- en systeemtherapeut. Hij houdt van het verleggen van grenzen met en door de student en het ontdekken van en geloven in eigen kunnen.

Alicia Vanneste

STUVO-medewerker VIVES

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

bachelor toegepaste psychologie met een 5-tal jaar werkervaring binnen het STUVO-landschap.

Aline Devoldere

Howest Brugge, dienst studentenvoorziening ‘sociale dienstverlening’

Expertise:

Aline Devoldere is maatschappelijk assistente van opleiding. Zij heeft ervaring in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brugge en Gent. Aline verdiept zich in de thema’s zelfdoding en druggebruik. Momenteel is Aline werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Daar is ze verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studiefinanciering, het geven van sociaal-juridisch advies en het begeleiden van de aanvraag en de behandeling van de studietoelage.

Amelie Callewaert

Studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Amelie Callewaert is klinisch psycholoog. Momenteel is Amelie tewerkgesteld in STUVO Kortrijk en Brugge als studentenpsycholoog. Haar manier van werken sluit aan bij de gedragstherapeutische stroming. In haar individuele begeleidingen met studenten wil ze graag de rol van supporter opnemen. Iemand die aan de zijlijn mensen kan aanmoedigen tot gewenste veranderingen, maar ook ruimte kan bieden waar nodig.

Ann Adams

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Expertise:

Jarenlange ervaring in het psychologisch begeleiden van studenten. Ann gelooft in de kracht van het gesprek en vooral het gehoord worden. Ze blijft zoeken naar ingangen om het leven van studenten voldoende uitdagend en haalbaar te houden.

Brecht Noyez

Klinisch psycholoog

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ik werkte verschillende jaren als psycholoog in een een mobiel crisisteam dat psychische hulp aan huis biedt. Als zelfstandig psycholoog ligt mijn expertise bij het behandelen van (jong) volwassenen met angst en spanningklachten. De laatste jaren gaf ik verschillende lezingen over angst en groepstrainingen over sociale angst.

Brenda De Veleer

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Expertise:

Brenda is erkend klinisch psycholoog en werkt als studentenpsycholoog aan STUVO VIVES. Ze werkte 12 jaar als zelfstandig psycholoog. Daarnaast is ze is afgestudeerd als Eerstelijnspsycholoog en contextuele hulpverlener.

Charlotte Deboosere

Psycholoog

Training:

Expertise:

Charlotte is master in de klinische psychologie en master in Human Resource Management. Ze verwierf in beide gebieden reeds ervaring. Op heden is zij werkzaam als zelfstandig klinisch psycholoog waar ze jongeren en volwassenen begeleidt om de touwtjes zelf terug in handen te krijgen. Daarnaast helpt Charlotte als vrijwillig psychoog bij vzw Saying Goodbye door het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen die te kampen krijgen met één of meerdere verlieservaringen.

Charlotte Hinderyckx

dienst studentenvoorziening ‘sociale dienstverlening’, Howest Brugge

Expertise:

Charlotte Hinderyckx is maatschappelijk assistente van opleiding. Zij heeft reeds enige ervaring opgebouwd in het CAW Noord-West-Vlaanderen in het justitieel welzijnswerk, jongerenwerking 't salon en het JAC Brugge. Momenteel is Charlotte werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.Graag werk ik vanuit het oplossingsgericht kader waarbij de focus ligt op het werken in het hier en nu. Samen met de jongere probeer ik naar oplossingen te zoeken zodat ze zich opnieuw persoonlijk sterk voelen. Zorg op maat en empowerment staan voorop!

Dirk Laverge

docent Hogeschool West-Vlaanderen

Expertise:

Dirk Laverge gelooft sterk in de praktische toepasbaarheid van hartresonantie als techniek, om toe te passen in stresserende situaties, zowel bij kleine stressmomenten, als bij grotere knelpunten. Je kan het toepassen zowel midden in een stress-situatie, maar ook achteraf om gevoelens of angsten waarmee je in de knoop zit terug te ontwarren. Hij heeft een passie voor mindfulness, en het toepassen van mindfulness op alle gebieden van het leven: zowel in privé als in werksituatie.

Elizabeth Se

eerstelijnspsycholoog

Expertise:

Elizabeth Se is erkend klinisch psycholoog en werkt binnen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk als eerstelijnspsycholoog. Daarnaast werkt ze binnen de groepspraktijk PIT-TIG met (jong)volwassenen waarbij ze zich richt op depressieve gevoelens, angstklachten, stress, negatief zelfbeeld, vermoeidheid en het omgaan met cognitieve- en/of lichamelijke klachten.

Florence Warlop

Talentcoach Howest Brugge

Expertise:

Florence is talentcoach in Howest Brugge - campus Brugge Centrum

Heleen Gadeyne

Psycholoog en oplossingsgericht therapeut

Expertise:

HELEEN GADEYNE is zelfstandig psycholoog en oplossingsgericht therapeut. In de groepspraktijken OTIZ en Ruimte geeft ze therapie, coaching en vormingen. ‘Samen Inspireren’ en ‘Zelfvertrouwen Boosten’ zijn haar voornaamste bezigheden. Ze werkte een krachtgerichte faalangstaanpak uit, waarbij mensen nieuwe gewoontes installeren om met meer vertrouwen hun uitdagingen aan te gaan. Bij de BASS specialiseerde ze zich ook in het begeleiden van mensen met slaapproblemen. In samenwerking met Energylab begeleidt ze mensen naar een gezondere levensstijl met meer energie en geloof in zichzelf.www.otiz.be – www.ruimte.gent

Hilde Breda

(stem)coach, trainer, actrice

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Hilde werkt al jarenlang als freelance actrice en volgde diverse stem- en zangtrainingen: conservatorium drama, stemtherapie, werken met de natuurstem, boventoonzang en de opleiding ‘Stemwerk’ bij de befaamde stemspecialist Jean-René Toussaint in Rotterdam. Ze volgde ook de therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving en die van systemisch coach/opsteller. Geeft al sinds 2003 cursussen rond stem, uitstraling en présence bij o.a. Vormingplus en Psywest met als specialisatie werken rond expressie en stem.

Iris Masschelein

mindfulness en yoga trainer

Expertise:

Iris werkt nu als mindfulness trainer. Ze volgde haar opleiding bij het IAM Instituut voor Aandacht & Mindfulness van David Dewulf. Om haar kennis up-to-date te houden en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mindfulness en meditatie, volgt ze regelmatig bijscholingscursussen.Iris Masschelein is geboren in 1976, heeft een 20-jarige carrière als danseres achter de rug en is een choreografe die verschillende dansstijlen aankan. Ze heeft in het theater en op tv gewerkt in binnen- en buitenland.10 jaar geleden is Iris dan afgestudeerd als graduaat orthopedagoge. Ze heeft in verschillende begeleidingstehuizen gewerkt voor geplaatste kinderen en jongeren uit probleemopvoedingssituaties, kinderen en jongeren met een mentale beperking en autisme, kansarme kinderen en jongeren en kinderen met leerproblemen.

Ivo Engelen

Coördinator van Groepspraktijk Eclips en docent aan Hogeschool Vives

Expertise:

Ivo Engelen is coördinator van de ambulante groepspraktijk Eclips te Kortrijk. De praktijk richt zich naar kinderen, jongeren en volwassenen en werkt hoofzakelijk op cognitief-gedragstherapeutische basis. Ivo geeft al meer dan 20 jaar training aan leerkrachten en leerlingenbegeleiders over gedragsgerichte jongerenbegeleiding. Faalangst en meer specifiek uitstelgedrag is een van zijn interessedomeinen.

Ivo Opstaele

Howest Brugge en groepspraktijk Kaapstad

Expertise:

Ivo Opstaele is klinisch psycholoog van opleiding. Als psychotherapeut werkt hij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met sociaal-emotionele problemen. Hij heeft bijzondere aandacht voor jongeren met suïcidale gedachten. Ivo heeft ervaring in meerdere organisaties voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezin. Momenteel is hij werkzaam als docent aan Howest Brugge in de opleiding sociaal werk en is hij coördinator van de groepspraktijk Kaapstad.

Liesbeth Braem

Psychotherapeut

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Liesbeth is afgestudeerd in 2000 als klinisch psychologe (KU Leuven). Daarnaast volgde ze nog een postacademiche opleiding in de cliëntgerichte psychotherapie. Ze werkt in het O.L. Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en runt ook een zelfstandige praktijk voor psychotherapie te Bavikhove. Ze richt zich vooral op begeleiding van (jong)volwassenen (+16j). Aan KU Leuven Kulak begeleidt ze nu ongeveer 8 jaar de assertiviteitscursus 'Zeker van Jezelf', ten voordele van Psywest.

Linda Accou

Vormingplus en als zelfstandig therapeute

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Linda studeerde sociale pedagogie. Ze volgde als bijkomende opleidingen o.a.: systeemdenken, postgraduaat vrouwenstudies, master NLP, solution focused management, coachend leidinggeven. Linda verzorgt al sinds jaar en dag heel wat cursussen voor Vormingplus en was er 9 jaar lang directrice.

Lisa Neyrinck

Psycholoog - cognitief gedragstherapeut

Training:

Expertise:

Lisa is klinisch psycholoog en werkt als psychotherapeut in groepspraktijk Listoire in Kuurne. Ze is cognitief gedragstherapeut en werkt vaak én graag met jongvolwassenen rond angst- en stemmingsproblemen. Ze is ook werkzaam in hogeschool VIVES in de dienst ‘studie- en trajectbegeleiding en gelijke onderwijskansen'.

Lisa Roman

Studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Lisa is master in de klinische psychologie (UGent). Ze werkt als studentenpsycholoog op STUVO VIVES en als zelfstandig psycholoog binnen een multidisciplinaire groepspraktijk. Daarnaast heeft ze de permanente opleiding klinische psychodiagnostiek met succes afgerond.

Lorenzo Parmentier

Studieadviseur & Psychosociaal begeleider

Expertise:

Lorenzo, pedagoog van opleiding, heeft een jarenlange ervaring als studieadviseur aan de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hij begeleidt studenten in het vinden van een werkbare studiemethode en heeft expertise op het vlak van timemanagement en uitstelgedrag. Ook inzake studiekeuzebegeleiding of stressmanagement kunnen studenten bij Lorenzo terecht.

Marie-Laure Paermentier

Howest Kortrijk, Stuvo Howest 'sociale dienstverlening'

Training:

  • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Marie-Laure Paermentier is maatschappelijk assistente van opleiding. Als stagiaire van het voormalig SOVOWES (Stuvo Howest) kon ze als volwaardige medewerker van start bij Stuvo Howest in het academiejaar 2010-2011. Met haar open houding, no-nonsense en oplossingsgerichte aanpak probeert Marie-Laure samen met de studenten hun studies zo aangenaam mogelijk te maken. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.

Myriam Deroo

Docent Howest en zelfstandig hartcoherentiecoach

Expertise:

Myriam Deroo is docent in de bachelors Sociaal Werk en Toegepaste Gezondheidswetenschappen en zelfstandig hartcoherentiecoach en stress en burn-out coach. (harttegenstress.com) Door deze combinatie heeft ze zowel voeling met studenten als ruime kennis van het thema.

Pedro Fioen

docent in hogeschool VIVES, studiegebied SAW

Expertise:

Pedro Fioen is instructeur en zwarte gordel krav maga, een Israëlisch zelfverdedigingssysteem waar zowel fysieke als mentale en sociale componenten worden betrokken. Als docent binnen SAW geeft hij onder andere het opleidingsonderdeel “omgaan met agressie” binnen de opleiding maatschappelijk veiligheid (SAW) en is hij betrokken als lesgever “omgaan met verbale agressie” (o.a. politie) bij de externe dienstverlening van VIVES.

Verhelst Ann-Sofie

Howest Brugge, dienst studentenvoorzieningen 'sociale dienstverlening'

Expertise:

Ann-Sofie Verhelst is maatschappelijk assistent van opleiding. Zij heeft reeds ervaring opgebouwd in het CGG Prisma bij de kinder -en jongerendienst. Momenteel is Ann-Sofie werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.