Begeleiders

Alain Soenens

CAW Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Alain Soenens heeft een graduaat in de orthopedagogie. Hij werkt als opvoeder in een internaat en semi-internaat. Hij is begeleider van een leerproject en een gemeenschapsdienst voor minderjarige delictplegers. HIj is ook begeleider van de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen in het CAW. Als laatste is hij begeleider van budgetbeheer en-begeleiding in het CAW. Alain heeft naast zijn orthopedagoog ook erkend sociale vaardigheidstrainer, trainer Rots en Water. Momenteel volgt hij de opleiding ‘oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie’. Hij is reeds geslaagd voor zijn 1e jaar.”.

Albert Storme

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Albert doet aan individuele begeleiding in STUVO VIVES als studentenpsycholoog. Hij volgde verder onder meer de opleiding tot gezins- en systeemtherapeut. Hij houdt van het verleggen van grenzen met en door de student en het ontdekken van en geloven in eigen kunnen.

Alicia Vanneste

STUVO-medewerker VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

bachelor toegepaste psychologie met een 5-tal jaar werkervaring binnen het STUVO-landschap.

Aline Devoldere

Howest Brugge, dienst studentenvoorziening ‘sociale dienstverlening’

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Aline Devoldere is maatschappelijk assistente van opleiding. Zij heeft ervaring in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brugge en Gent. Aline verdiept zich in de thema’s zelfdoding en druggebruik. Momenteel is Aline werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Daar is ze verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studiefinanciering, het geven van sociaal-juridisch advies en het begeleiden van de aanvraag en de behandeling van de studietoelage.

Ann Adams

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Jarenlange ervaring in het psychologisch begeleiden van studenten. Ann gelooft in de kracht van het gesprek en vooral het gehoord worden. Ze blijft zoeken naar ingangen om het leven van studenten voldoende uitdagend en haalbaar te houden.

Björn Decoster

psychotherapeut

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Björn werkt als psychotherapeut in de eigen Praktijk voor Psychotherapie en Systeeminterventies waar hij individuen, koppels en grotere systemen ziet. Björn werkt er samen met twee collega's: Anouck Baeyens en Frank Labaere.Verder is Björn verbonden aan CoDrie, waar hij vooral als coach van leidinggevenden en teams, als intervisor, als consultant en als docent in het open aanbod ‘coaching’ en ‘werken met gezinnen’ wordt ingeschakeld.Björn heeft reeds een reeks aan opleidingen gevolgd: - basisopleiding Psychologie - een opleiding Motiverende Gespreksvoering V.A.D. te Brussel - een introductie systeemdenken in het CSG te Gent - een intensieve opleiding Systeeminterventies en Gezinstherapie in het Centrum voor de Studie van het Gezin. - een jaarmodule in het kader van het Postgraduaat Psychosociale Rehabilitatie. - een opleiding tot Intervisor bij VOCA - het International Professional Development Programme

Brenda De Veleer

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Brenda werkt 12 jaar als studentenpsycholoog en werkte daarnaast 12 jaar als zelfstandig psycholoog. Ze volgde de opleiding contextuele hulpverlening en is afgestudeerd als Eerstelijnspsycholoog.

Delafontaine Ilse

Psychologe binnen De Toverstaf

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Creatieve en cognitieve therapie.

Dirk Laverge

docent Hogeschool West-Vlaanderen

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Dirk Laverge gelooft sterk in de praktische toepasbaarheid van hartresonantie als techniek, om toe te passen in stresserende situaties, zowel bij kleine stressmomenten, als bij grotere knelpunten. Je kan het toepassen zowel midden in een stress-situatie, maar ook achteraf om gevoelens of angsten waarmee je in de knoop zit terug te ontwarren. Hij heeft een passie voor mindfulness, en het toepassen van mindfulness op alle gebieden van het leven: zowel in privé als in werksituatie.

Els Monsaert

CAW Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Els Monsaert is toegepaste psychologe van opleiding. Ze werkt als 19 jaar met delinquenten in het kader van Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen. Dat zowel in groep als individueel, werkt ze vaak rond het thema weerbaarheid. Els is erkend sociale vaardigheidstrainer, trainer ‘Rots en Water’, creatief agoog en creatief therapeut.

Giovanni Laleman

CGG Noord West Vlaanderen

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Giovanni Laleman (1984) is maatschappelijk werker en socioloog. Vanaf 2010 is hij werkzaam in de verslavingspreventie. Sinds enige tijd schenkt hij expliciete aandacht aan gedragsverslavingen, in het bijzonder (online) gamen. In 2000 leerde Giovanni de RTS-game Homeworld kennen. Tegenwoordig speelt hij vooral Civilisation V.

Heidi Vandromme

zelfstandige

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Heidi studeerde communicatiemanagement en gezinswetenschappen. Ze werkt(e) o.a. als loopbaancoach (ESF-project), mindfulnesstrainer in opdracht van Mindfulness connection project (MCP), individuele coach (optimaal omgaan met stress), lesgever ‘pluk je geluk’ in opdracht van CM, collectieve outplacementbegeleider, docent commercieel beleid voor KMO binnen opleiding bedrijfsbeheer bij Syntra West, trainster in solliciteren in VIVES en lesgeefster in assertiviteitstrainingen voor psywest.

Heleen Dermul

Creatief psychologe bij groepspraktijk Kaapstad

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

/

Hilde Breda

Zelstandige

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Hilde werkt al jarenlang als freelance actrice en volgde diverse stem- en zangtrainingen: conservatorium drama, stemtherapie, werken met de natuurstem, boventoonzang en de opleiding ‘Stemwerk’ bij de befaamde stemspecialist Jean-René Toussaint in Rotterdam. Ze volgde ook de therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving en die van systemisch coach/opsteller. Geeft al sinds 2003 cursussen rond stem, uitstraling en présence bij o.a. Vormingplus en Psywest met als specialisatie werken rond expressie en stem.

Hildegard Van Wonterghem

Orthopedagoge / opleiding cognitieve gedragstherapie

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Begeleiding van kinderen en jongeren met emotionele problemen, gedragsproblemen of studie gerelateerde problemen. Advies aan ouders

Ivo Engelen

Coördinator van Groepspraktijk Eclips en docent aan Hogeschool Vives

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ivo Engelen is coördinator van de ambulante groepspraktijk Eclips te Kortrijk. De praktijk richt zich naar kinderen, jongeren en volwassenen en werkt hoofzakelijk op cognitief-gedragstherapeutische basis. Ivo geeft al meer dan 20 jaar training aan leerkrachten en leerlingenbegeleiders over gedragsgerichte jongerenbegeleiding. Faalangst en meer specifiek uitstelgedrag is een van zijn interessedomeinen.

Ivo Opstaele

Howest Brugge en groepspraktijk Kaapstad

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ivo Opstaele is klinisch psycholoog van opleiding. Als psychotherapeut werkt hij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met sociaal-emotionele problemen. Hij heeft bijzondere aandacht voor jongeren met suïcidale gedachten. Ivo heeft ervaring in meerdere organisaties voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezin. Momenteel is hij werkzaam als docent aan Howest Brugge in de opleiding sociaal werk en is hij coördinator van de groepspraktijk Kaapstad.

Liesbeth Braem

Psychotherapeut

Expertise:

Liesbeth is afgestudeerd in 2000 als klinisch psychologe (KU Leuven). Daarnaast volgde ze nog een postacademiche opleiding in de cliëntgerichte psychotherapie. Ze werkt in het O.L. Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en runt ook een zelfstandige praktijk voor psychotherapie te Bavikhove. Ze richt zich vooral op begeleiding van (jong)volwassenen (+16j). Aan KU Leuven Kulak begeleidt ze nu ongeveer 8 jaar de assertiviteitscursus 'Zeker van Jezelf', ten voordele van Psywest.

Linda Accou

Vormingplus en als zelfstandig therapeute

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Linda studeerde sociale pedagogie. Ze volgde als bijkomende opleidingen o.a.: systeemdenken, postgraduaat vrouwenstudies, master NLP, solution focused management, coachend leidinggeven. Linda verzorgt al sinds jaar en dag heel wat cursussen voor Vormingplus en was er 9 jaar lang directrice.

Lisa Roman

Studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Lisa is master in de klinische psychologie (UGent). Ze werkt als studentenpsycholoog op STUVO VIVES. Momenteel volgt ze de permanente opleiding klinische psychodiagnostiek. Ze is reeds geslaagd voor haar eerste jaar.

Lorenzo Parmentier

Studieadviseur & Psychosociaal begeleider

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Lorenzo, pedagoog van opleiding, heeft een jarenlange ervaring als studieadviseur aan de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hij begeleidt studenten in het vinden van een werkbare studiemethode en heeft expertise op het vlak van timemanagement en uitstelgedrag. Ook inzake studiekeuzebegeleiding of stressmanagement kunnen studenten bij Lorenzo terecht.

Marie Pynoo en Stien Bollen

studenten wellbeing- en vitaliteitsmanagement

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- beheersen van technieken omtrent stressmanagement

Marie-Laure Paermentier

Howest Kortrijk, Stuvo Howest 'sociale dienstverlening'

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Marie-Laure Paermentier is maatschappelijk assistente van opleiding. Als stagiaire van het voormalig SOVOWES (Stuvo Howest) kon ze als volwaardige medewerker van start bij Stuvo Howest in het academiejaar 2010-2011. Met haar open houding, no-nonsense en oplossingsgerichte aanpak probeert Marie-Laure samen met de studenten hun studies zo aangenaam mogelijk te maken. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.

Mathilde Vandemoortele

psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- psycholoog - mindfulnesstrainster

Shirley Devey

Psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Relaxatie-Mindfulness

Sophie Vandenbroucke

Psycholoog te Groepspraktijk de Sleutelbloem + Universiteit Gent

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Psycholoog + gedragstherapeut (individuele begeleidingen alsook in groep)

Sylvie Manzi

studente wellbeing en vitaliteitsmanagement

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- studente wellbeing en vitaliteitsmanagement

Sylvie Steenhaut

Opleidingshoofd Bachelor Toegepaste Psychologie VIVES & zelfstandig psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- de expertise van Sylvie zit onder meer in de preventieve gezondheidszorg en in het didactisch aanbrengen van o.a. preventiemethodieken.

Tineke Verleyen

Psychologe binnen de praktijk Kaapstad.

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Tinneke is gespecialiseerd in relaxatietherapie.