Begeleiders

Alain Soenens

CAW Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Alain Soenens heeft een graduaat in de orthopedagogie. Hij werkt als opvoeder in een internaat en semi-internaat. Hij is begeleider van een leerproject en een gemeenschapsdienst voor minderjarige delictplegers. HIj is ook begeleider van de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen in het CAW. Als laatste is hij begeleider van budgetbeheer en-begeleiding in het CAW. Alain heeft naast zijn orthopedagoog ook erkend sociale vaardigheidstrainer, trainer Rots en Water. Momenteel volgt hij de opleiding ‘oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie’. Hij is reeds geslaagd voor zijn 1e jaar.”.

Albert Storme

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Expertise:

Albert doet aan individuele begeleiding in STUVO VIVES als studentenpsycholoog. Hij volgde verder onder meer de opleiding tot gezins- en systeemtherapeut. Hij houdt van het verleggen van grenzen met en door de student en het ontdekken van en geloven in eigen kunnen.

Alicia Vanneste

STUVO-medewerker VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

bachelor toegepaste psychologie met een 5-tal jaar werkervaring binnen het STUVO-landschap.

Aline Devoldere

Howest Brugge, dienst studentenvoorziening ‘sociale dienstverlening’

Expertise:

Aline Devoldere is maatschappelijk assistente van opleiding. Zij heeft ervaring in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brugge en Gent. Aline verdiept zich in de thema’s zelfdoding en druggebruik. Momenteel is Aline werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Daar is ze verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studiefinanciering, het geven van sociaal-juridisch advies en het begeleiden van de aanvraag en de behandeling van de studietoelage.

Ann Adams

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Expertise:

Jarenlange ervaring in het psychologisch begeleiden van studenten. Ann gelooft in de kracht van het gesprek en vooral het gehoord worden. Ze blijft zoeken naar ingangen om het leven van studenten voldoende uitdagend en haalbaar te houden.

Ann Claerhout

ergotherapeute en leerkracht lager onderwijs

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Vanuit haar ervaring bij het werken met kinderen en volwassenen, ondervond Ann hoe belangrijk het is dat mensen in zichzelf geloven. Het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend om stevig in je schoenen te staan en op een goeie manier voor jezelf op te komen. De Rots-en Water visie geeft perfect weer waar ze naartoe wil: krachtig en zelfverzekerd in het leven staan. Ze is ervan overtuigd dat je zoveel meer leert uit bewegen, doen en ondervinden (ervaringsgericht leren) en wil in die zin graag haar kennis delen met jou en samen aan de slag gaan!

Björn Decoster

psychotherapeut

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Björn werkt als psychotherapeut in de eigen Praktijk voor Psychotherapie en Systeeminterventies waar hij individuen, koppels en grotere systemen ziet. Björn werkt er samen met twee collega's: Anouck Baeyens en Frank Labaere.Verder is Björn verbonden aan CoDrie, waar hij vooral als coach van leidinggevenden en teams, als intervisor, als consultant en als docent in het open aanbod ‘coaching’ en ‘werken met gezinnen’ wordt ingeschakeld.Björn heeft reeds een reeks aan opleidingen gevolgd: - basisopleiding Psychologie - een opleiding Motiverende Gespreksvoering V.A.D. te Brussel - een introductie systeemdenken in het CSG te Gent - een intensieve opleiding Systeeminterventies en Gezinstherapie in het Centrum voor de Studie van het Gezin. - een jaarmodule in het kader van het Postgraduaat Psychosociale Rehabilitatie. - een opleiding tot Intervisor bij VOCA - het International Professional Development Programme

Brenda De Veleer

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Expertise:

Brenda werkt 12 jaar als studentenpsycholoog en werkte daarnaast 12 jaar als zelfstandig psycholoog. Ze volgde de opleiding contextuele hulpverlening en is afgestudeerd als Eerstelijnspsycholoog.

Charlotte Hinderyckx

dienst studentenvoorziening ‘sociale dienstverlening’, Howest Brugge

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Charlotte Hinderyckx is maatschappelijk assistente van opleiding. Zij heeft reeds enige ervaring opgebouwd in het CAW Noord-West-Vlaanderen in het justitieel welzijnswerk, jongerenwerking 't salon en het JAC Brugge. Momenteel is Charlotte werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.Graag werk ik vanuit het oplossingsgericht kader waarbij de focus ligt op het werken in het hier en nu. Samen met de jongere probeer ik naar oplossingen te zoeken zodat ze zich opnieuw persoonlijk sterk voelen. Zorg op maat en empowerment staan voorop!

Declerck Jeffrey

Talentcoach

Expertise:

Declerck Jeffrey is psycholoog van opleiding. Hij heeft een hele tijd les gegeven in de opleiding Toegepaste psychologie binnen Howest. Jeffrey is nu talentcoach in Howest Brugge en Kortrijk.

Delafontaine Ilse

Psychologe binnen De Toverstaf

Expertise:

Creatieve en cognitieve therapie.

Dirk Laverge

docent Hogeschool West-Vlaanderen

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Dirk Laverge gelooft sterk in de praktische toepasbaarheid van hartresonantie als techniek, om toe te passen in stresserende situaties, zowel bij kleine stressmomenten, als bij grotere knelpunten. Je kan het toepassen zowel midden in een stress-situatie, maar ook achteraf om gevoelens of angsten waarmee je in de knoop zit terug te ontwarren. Hij heeft een passie voor mindfulness, en het toepassen van mindfulness op alle gebieden van het leven: zowel in privé als in werksituatie.

Els Heytens

Perfectionismecoach, mindfulnesstrainer, ACT-trainer

Expertise:

Els werkt reeds jaren met jongeren en volwassenen, zowel individueel als in groep. In haar eigen praktijk focust ze op het ‘ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme’. Ze werkt met de OCP-methodiek, ontwikkeld door Marcel Hendrickx van het Ontwikkelingsinstituut. Els is een gecertificeerde mindfulnesstrainer. Ze volgde de opleiding als mindfulnesstrainer bij Breathworks en geeft hierin zelf vol passie trainingen. Ze coacht ook met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en geeft hierin trainingen, o.a. bij Vormingplus. Daarnaast is ze reeds meer dan 10 jaar actief als begeleider van jongeren binnen het secundair onderwijs.

Els Monsaert

CAW Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Els Monsaert is toegepaste psychologe van opleiding. Ze werkt als 19 jaar met delinquenten in het kader van Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen. Dat zowel in groep als individueel, werkt ze vaak rond het thema weerbaarheid. Els is erkend sociale vaardigheidstrainer, trainer ‘Rots en Water’, creatief agoog en creatief therapeut.

Giovanni Laleman

CGG Noord West Vlaanderen

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Giovanni Laleman (1984) is maatschappelijk werker en socioloog. Vanaf 2010 is hij werkzaam in de verslavingspreventie. Sinds enige tijd schenkt hij expliciete aandacht aan gedragsverslavingen, in het bijzonder (online) gamen. In 2000 leerde Giovanni de RTS-game Homeworld kennen. Tegenwoordig speelt hij vooral Civilisation V.

Heidi Vandromme

zelfstandige

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Heidi studeerde communicatiemanagement en gezinswetenschappen. Ze werkt(e) o.a. als loopbaancoach (ESF-project), mindfulnesstrainer in opdracht van Mindfulness connection project (MCP), individuele coach (optimaal omgaan met stress), lesgever ‘pluk je geluk’ in opdracht van CM, collectieve outplacementbegeleider, docent commercieel beleid voor KMO binnen opleiding bedrijfsbeheer bij Syntra West, trainster in solliciteren in VIVES en lesgeefster in assertiviteitstrainingen voor psywest.

Heleen Dermul

Creatief psychologe bij groepspraktijk Kaapstad

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

/

Hilde Breda

(stem)coach, trainer, actrice

Expertise:

Hilde werkt al jarenlang als freelance actrice en volgde diverse stem- en zangtrainingen: conservatorium drama, stemtherapie, werken met de natuurstem, boventoonzang en de opleiding ‘Stemwerk’ bij de befaamde stemspecialist Jean-René Toussaint in Rotterdam. Ze volgde ook de therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving en die van systemisch coach/opsteller. Geeft al sinds 2003 cursussen rond stem, uitstraling en présence bij o.a. Vormingplus en Psywest met als specialisatie werken rond expressie en stem.

Hildegard Van Wonterghem

Orthopedagoge / opleiding cognitieve gedragstherapie

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Begeleiding van kinderen en jongeren met emotionele problemen, gedragsproblemen of studie gerelateerde problemen. Advies aan ouders

Iris Masschelein

mindfulness en yoga trainer

Expertise:

Iris werkt nu als mindfulness trainer. Ze volgde haar opleiding bij het IAM Instituut voor Aandacht & Mindfulness van David Dewulf. Om haar kennis up-to-date te houden en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mindfulness en meditatie, volgt ze regelmatig bijscholingscursussen.Iris Masschelein is geboren in 1976, heeft een 20-jarige carrière als danseres achter de rug en is een choreografe die verschillende dansstijlen aankan. Ze heeft in het theater en op tv gewerkt in binnen- en buitenland.10 jaar geleden is Iris dan afgestudeerd als graduaat orthopedagoge. Ze heeft in verschillende begeleidingstehuizen gewerkt voor geplaatste kinderen en jongeren uit probleemopvoedingssituaties, kinderen en jongeren met een mentale beperking en autisme, kansarme kinderen en jongeren en kinderen met leerproblemen.

Ivo Engelen

Coördinator van Groepspraktijk Eclips en docent aan Hogeschool Vives

Expertise:

Ivo Engelen is coördinator van de ambulante groepspraktijk Eclips te Kortrijk. De praktijk richt zich naar kinderen, jongeren en volwassenen en werkt hoofzakelijk op cognitief-gedragstherapeutische basis. Ivo geeft al meer dan 20 jaar training aan leerkrachten en leerlingenbegeleiders over gedragsgerichte jongerenbegeleiding. Faalangst en meer specifiek uitstelgedrag is een van zijn interessedomeinen.

Ivo Opstaele

Howest Brugge en groepspraktijk Kaapstad

Expertise:

Ivo Opstaele is klinisch psycholoog van opleiding. Als psychotherapeut werkt hij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met sociaal-emotionele problemen. Hij heeft bijzondere aandacht voor jongeren met suïcidale gedachten. Ivo heeft ervaring in meerdere organisaties voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezin. Momenteel is hij werkzaam als docent aan Howest Brugge in de opleiding sociaal werk en is hij coördinator van de groepspraktijk Kaapstad.

Liesbeth Braem

Psychotherapeut

Expertise:

Liesbeth is afgestudeerd in 2000 als klinisch psychologe (KU Leuven). Daarnaast volgde ze nog een postacademiche opleiding in de cliëntgerichte psychotherapie. Ze werkt in het O.L. Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en runt ook een zelfstandige praktijk voor psychotherapie te Bavikhove. Ze richt zich vooral op begeleiding van (jong)volwassenen (+16j). Aan KU Leuven Kulak begeleidt ze nu ongeveer 8 jaar de assertiviteitscursus 'Zeker van Jezelf', ten voordele van Psywest.

Linda Accou

Vormingplus en als zelfstandig therapeute

Expertise:

Linda studeerde sociale pedagogie. Ze volgde als bijkomende opleidingen o.a.: systeemdenken, postgraduaat vrouwenstudies, master NLP, solution focused management, coachend leidinggeven. Linda verzorgt al sinds jaar en dag heel wat cursussen voor Vormingplus en was er 9 jaar lang directrice.

Lisa Roman

Studentenpsycholoog STUVO VIVES

Expertise:

Lisa is master in de klinische psychologie (UGent). Ze werkt als studentenpsycholoog op STUVO VIVES en als zelfstandig psycholoog binnen een multidisciplinaire groepspraktijk. Momenteel volgt ze de permanente opleiding klinische psychodiagnostiek. Ze is reeds geslaagd voor haar eerste jaar.

Lorenzo Parmentier

Studieadviseur & Psychosociaal begeleider

Expertise:

Lorenzo, pedagoog van opleiding, heeft een jarenlange ervaring als studieadviseur aan de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hij begeleidt studenten in het vinden van een werkbare studiemethode en heeft expertise op het vlak van timemanagement en uitstelgedrag. Ook inzake studiekeuzebegeleiding of stressmanagement kunnen studenten bij Lorenzo terecht.

Marie Pynoo en Stien Bollen

studenten wellbeing- en vitaliteitsmanagement

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- beheersen van technieken omtrent stressmanagement

Marie-Laure Paermentier

Howest Kortrijk, Stuvo Howest 'sociale dienstverlening'

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Marie-Laure Paermentier is maatschappelijk assistente van opleiding. Als stagiaire van het voormalig SOVOWES (Stuvo Howest) kon ze als volwaardige medewerker van start bij Stuvo Howest in het academiejaar 2010-2011. Met haar open houding, no-nonsense en oplossingsgerichte aanpak probeert Marie-Laure samen met de studenten hun studies zo aangenaam mogelijk te maken. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.

Mathilde Vandemoortele

psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- psycholoog - mindfulnesstrainster

Myriam Deroo

Docent Howest en zelfstandig hartcoherentiecoach

Expertise:

Myriam Deroo is docent in de bachelors Sociaal Werk en Toegepaste Gezondheidswetenschappen en zelfstandig hartcoherentiecoach en stress en burn-out coach. (harttegenstress.com) Door deze combinatie heeft ze zowel voeling met studenten als ruime kennis van het thema.

Nele De Backer

Kindercoach en Rots en Watertrainer

Expertise:

Nele studeerde af als licentiaat orthopedagogiek en werkte een tiental jaar bij diverse organisaties, zoals het CLB VGC, Hogeschool Gent, Welzijnsschakels en Studio Globo. Telkens stond het contact met kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen centraal. Ze leerde de uitdagingen als hulpverlener kennen, en leerde ook oprecht te luisteren naar de vele gezinnen, jongeren en kinderen. Deze ervaringen speelden een rol bij de beslissing om diverse coachopleidingen te volgen. Als gecertificeerd kindercoach en Rots en Watertrainer gaat ze samen op pad met kinderen, jongeren en hun gezin om antwoorden te zoeken. Om samen te ontdekken wat hen sterker maakt en welke talenten ze in huis hebben om hun doel te bereiken.

Pedro Fioen

docent in hogeschool VIVES, studiegebied SAW

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Pedro Fioen is instructeur en zwarte gordel krav maga, een Israëlisch zelfverdedigingssysteem waar zowel fysieke als mentale en sociale componenten worden betrokken. Als docent binnen SAW geeft hij onder andere het opleidingsonderdeel “omgaan met agressie” binnen de opleiding maatschappelijk veiligheid (SAW) en is hij betrokken als lesgever “omgaan met verbale agressie” (o.a. politie) bij de externe dienstverlening van VIVES.

Shirley Devey

Psycholoog

Expertise:

Relaxatie-Mindfulness

Sophie Vandenbroucke

Psycholoog te Groepspraktijk de Sleutelbloem + Universiteit Gent

Expertise:

Psycholoog + gedragstherapeut (individuele begeleidingen alsook in groep)

Sylvie Manzi

studente wellbeing en vitaliteitsmanagement

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- studente wellbeing en vitaliteitsmanagement

Sylvie Steenhaut

Opleidingshoofd Bachelor Toegepaste Psychologie VIVES & zelfstandig psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

- de expertise van Sylvie zit onder meer in de preventieve gezondheidszorg en in het didactisch aanbrengen van o.a. preventiemethodieken.

Tineke Verleyen

Psychologe binnen de praktijk Kaapstad.

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Tinneke is gespecialiseerd in relaxatietherapie.

Verhelst Ann-Sofie

Talentcoach, Howest Brugge

Expertise:

Ann-Sofie Verhelst is maatschappelijk assistent van opleiding. Zij heeft reeds ervaring opgebouwd in het CGG Prisma bij de kinder -en jongerendienst. Momenteel is Ann-Sofie werkzaam binnen Howest als Talentcoach.