Discriminatie / racisme

Word je omwille van jouw nationaliteit, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, geloofsovertuiging, gezondheidstoestand of lichamelijke kenmerken gediscrimineerd of geïntimideerd?
Blijf hier niet mee zitten. Praat er over!

Je kan hiervan melding maken bij het Meldpunt voor geweld en misbruik: www.1712.be of bij Unia: www.unia.be

VIVES-studenten kunnen melding maken bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (GOG) van VIVES: www.vives.be/nl/meldpunt
Extra informatie vind je op:

www.1712.be of bel 1712

www.allesoverseks.be

www.familievan.be

www.gripvzw.be

www.mensenrechten.be

www.merhaba.be (organisatie allochtone hollebi’s)

www.unia.be of bel 32 (0)2 212 30 00