Discriminatie / racisme

Word je omwille van jouw nationaliteit, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, geloofsovertuiging, gezondheidstoestand of lichamelijke kenmerken gediscrimineerd of geïntimideerd?

Blijf hier niet mee zitten. Praat er over! Je kan hiervoor terecht bij de studentenvoorziening van je hogeschool.

Melden

Indien je een melding wil doen kan dit bij het meldpunt voor geweld en misbruik : www.1712.be of bij unia: www.unia.be

Ben je een VIVES student? Dan kan je een melding doen bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag (GOGO) van VIVES: www.vives.be/nl/meldpunt.

Meer Informatie
https://www.vlaanderen.be/discriminatie-melden 

www.unia.be of bel 32 (0)2 212 30 00 (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

www.mensenrechten.be

www.gripvzw.be

www.mensenrechten.be

www.merhaba.be