Discriminatie

Wanneer je iemand schade toebrengt om één van onderstaande criteria, dan ben je iemand aan het discrimineren. Dit is bij wet verboden en bijgevolg strafbaar.

 • Nationaliteit
 • Huidskleur
 • Etnische afkomst
 • Geslacht
 • Seksuele geaardheid
 • Politieke overtuiging
 • Filosofische overtuiging
 • Geloofsovertuiging
 • Taal
 • Gezondheidstoestand
 • Handicap
 • Lichamelijke kenmerken

Intimidatie is ongewenst gedrag dat de bedoeling heeft om de waardigheid van een persoon aan te tasten of om een vijandige, beledigende of kwetsende omgeving te creëren. De antidiscriminatiewet verbiedt intimidatie.

Word je gediscrimineerd of geïntimeerd of ken je een situatie in dit verband? Meld dit bij de studentenvoorziening van je onderwijsinstelling of bij ‘gelijke kansen’. http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Melddiscriminatie.aspx

Extra informatie vind je op:

www.diversiteit.be

www.gripvzw.be

www.mensenrechten.be