Geweld / misbruik

Ben je slachtoffer van geweld of misbruik (fysisch, psychisch of seksueel)? Maak je je zorgen om iemand die het slachtoffer is van geweld en misbruik? 
Maak je je zorgen over over je eigen gedrag?

  • Voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling kan je terecht bij de professionele hulplijn voor geweld en misbruik: www.1712.be,
  • Heb je discriminatie of haatboodschappen beleefd, gezien of gehoord? Dan kan je hiervan melding doen bij bij Unia:  www.unia.be
  • Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Dan kan je hier terecht: seksueelgeweld.be
  • Hoe kun je als omstaander reageren op grensoverschrijdend gedrag:  https://www.grenswijs.be

Melding binnen de eigen onderwijsinstelling

Ook volgende websites bieden heel wat info:

www.familievan.be
www.mensenrechten.be