Pesten

Pesten is een vaak voorkomend probleem dat vele vormen kan aannemen. Pesten is gewelddadig gedrag dat de bedoeling heeft om iemand te kwetsen. Het is vaak moeilijk om je te verdedigen.

Er zijn verschillende vormen van pesten. Dit kan op verbaal, fysiek, materieel, sociaal en seksueel vlak zijn. De online vorm is cyberpesten. Dit gebeurt vaak via sociale media.

Ben je daar slachtoffer, getuige of dader van en wil je dat het stopt?

Indien je student bent bij VIVES kan je een melding maken bij het meldpunt Grensoverschrijdend gedrag (GOG) van VIVES (www.vives.be/nl/meldpunt)

 Indien je student bent bij KU LEUVEN kan je contact opnemen met een vertrouwenspersoon: (www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/vertrouwenspersoon)

Indien je student bent bij HOWEST of UGENT campus Kortrijk kan je contact opnemen met Stuvo (https://www.howest.be/nl/studeren/studentenvoorzieningen)

 

Praat erover! Je kan terecht bij de studentenvoorziening van je onderwijsinstelling. Onderstaande  websites kunnen je ook hulp bieden:

https://www.tele-onthaal.be/ (Je kan er gratis en anoniem telefoneren en chatten)

www.kieskleurtegenpesten.be (Je vindt er getuigenissen en hulplijnen. Elk jaar organiseren ze  de week tegen pesten)

www.praatoverpesten.be

www.watwat.be

www.cyberpesten.be