Pesten

Pesten is een vaak voorkomend probleem dat vele vormen kan aannemen. Pesten is gewelddadig gedrag dat de bedoeling heeft om iemand te kwetsen. Het is vaak moeilijk om je te verdedigen.

Er zijn verschillende vormen van pesten. Dit kan op verbaal, fysiek, materieel, sociaal en seksueel vlak zijn. De online vorm is cyberpesten. Dit gebeurt vaak via sociale media.

 

Ben je daar slachtoffer, getuige of dader van en wil je dat het stopt? Maak hiervan melding binnen je eigen onderwijsinstelling

Andere nuttige websites:

https://www.tele-onthaal.be (Je kan er gratis en anoniem telefoneren en chatten)

www.kieskleurtegenpesten.be (Je vindt er info, getuigenissen en hulplijnen. Elk jaar organiseren ze de week tegen pesten)

www.watwat.be (thema pesten)

www.cyberpesten.be