Psychische ondersteuning

Als je jou niet goed in je vel voelt, kan je nood hebben aan ondersteuning. Een aantal online tools kunnen je hierbij op weg helpen. Indien je behoefte hebt aan een persoonlijk contact, zijn er centra van de Vlaamse Overheid of privé hulpverleners die ondersteuning bieden.

Online tools

 

Centra van de Vlaamse Overheid

Er bestaan een aantal centra die de Vlaamse Overheid ondersteunt, waardoor het voor jou als student goedkoper is. Afhankelijk van de organisatie kan je hier terecht voor info, advies en begeleiding:

Privé psycholoog of therapeut

Ga steeds na bij je mutualiteit of je recht hebt op een financiële tegemoetkoming. Ook bij de studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling kan je daarvoor terecht.