Inschrijving

SOORT SESSIE/TRAINING

 

Binnen psywest kun je verschillende soorten van aanbod onderscheiden:

Infosessie

Tijdens een infosessie krijg je vooral informatie over een bepaald onderwerp.  De doelstelling is enerzijds onderbouwde inzichten te geven over dat onderwerp. Anderzijds biedt een infosessie concrete handvatten  om zelf aan de slag te gaan of verder hulp te vragen. Tijdens een infosessie geeft de spreker heel wat informatie maar is er meestal ook ruimte om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen.

Workshop

Tijdens een workshop probeer je aan de hand van verschillende korte oefeningen wat meer zicht te krijgen op een bepaald onderwerp. De oefeningen zijn meestal zo opgesteld dat je die ook achteraf individueel verder kunt oefenen. Interactie staat hier ook centraal.

Training

Een training bestaat steeds uit meerdere sessies.  De aanpak van een training is analoog met die van een workshop. Alleen is de bedoeling hier om naar duidelijke constructieve gedragsverandering toe te werken tijdens de sessies en dus een aantal nieuwe elementen actief in te oefenen.

Lezing

Een lezing is een voordracht over een bepaald onderwerp.  Je krijgt vooral veel informatie. Je mag gewoon luisteren. Er wordt geen actieve inbreng van je verwacht.

Zelfhulp

Bij zelfhulp krijg je  deskundige informatie en advies betreffende een specifiek onderwerp.  Vaak wordt je aangemoedigd om verschillende opdrachten uit te proberen.

Praatgroep

In een praatgroep kun je over een onderwerp samen in gesprek gaan.  je kan je eigen ervaringen delen en luisteren hoe anderen naar bepaalde zaken kijken en hoe ze er mee omgaan.  Een begeleider modereert het gesprek en ondersteunt waar nodig.

 

INFO INSCHRIJVING EN EVENTUELE BETALING

Je bent enkel officieel ingeschreven indien je via de site www.psywest.be intekent. Je krijgt na inschrijving een automatische reply met meer info over betaling en verdere praktische info. We verwachten je betaling binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betalingsuitnodiging.

Wanneer je niet kan deelnemen aan een sessie waarvoor je bent ingeschreven, laat je ons dat zo spoedig mogelijk weten. Zo kunnen we mensen op de wachtlijst de kans geven om deel te nemen.

Annulatie van je inschrijving kan alleen maar onder volgende voorwaarden:

  • minimum 8 dagen voorafgaand aan de cursus;
  • bij ziekte, mits een ziektebriefje kan worden voorgelegd;
  • mits onderlinge toestemming.

Je krijgt dan uiteraard het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en je niet komt opdagen op de cursus, dan zal je het inschrijvingsgeld integraal dienen te betalen.

bereikbaarheid

Mijn training gaat door in..

Europacollege

Howest

K U Leuven Kulak

Vives