Begeleiders

Albert Storme

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Albert doet aan individuele begeleiding in STUVO VIVES als studentenpsycholoog. Hij volgde verder onder meer de opleiding tot gezins- en systeemtherapeut. Hij houdt van het verleggen van grenzen met en door de student en het ontdekken van en geloven in eigen kunnen.

Aline Devoldere

Howest Brugge, dienst studentenvoorziening ‘sociale dienstverlening’

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Aline Devoldere is maatschappelijk assistente van opleiding. Zij heeft ervaring in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brugge en Gent. Aline verdiept zich in de thema’s zelfdoding en druggebruik. Momenteel is Aline werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Daar is ze verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studiefinanciering, het geven van sociaal-juridisch advies en het begeleiden van de aanvraag en de behandeling van de studietoelage.

Amelie Callewaert

Studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Amelie Callewaert is klinisch psycholoog. Momenteel is Amelie tewerkgesteld in STUVO Kortrijk en Brugge als studentenpsycholoog. Haar manier van werken sluit aan bij de gedragstherapeutische stroming. In haar individuele begeleidingen met studenten wil ze graag de rol van supporter opnemen. Iemand die aan de zijlijn mensen kan aanmoedigen tot gewenste veranderingen, maar ook ruimte kan bieden waar nodig.

Ann Adams

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Jarenlange ervaring in het psychologisch begeleiden van studenten. Ann gelooft in de kracht van het gesprek en vooral het gehoord worden. Ze blijft zoeken naar ingangen om het leven van studenten voldoende uitdagend en haalbaar te houden.

Ann Van Veirdeghem

Klinisch psychologe, oncopsychologe en seksuologe i.o.

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ann Van Veirdeghem is klinisch psycholoog, oncopsycholoog en seksuoloog in opleiding. Naast haar functie in Psychotherapie Contour, is ze ook coördinator van het Oncologisch en Palliatief Team en het Psychologenteam in AZ Sint-Vincentius Deinze. Ann richt zich zowel op chronische ziekten, rouw & verlieservaringen en op gendergerelateerde, relationele en seksuele problemen of uitdagingen bij (jong)volwassenen.

Ann-Sofie Verhelst

Howest Brugge, dienst studentenvoorzieningen 'sociale dienstverlening'

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ann-Sofie Verhelst is maatschappelijk assistent van opleiding. Zij heeft reeds ervaring opgebouwd in het CGG Prisma bij de kinder -en jongerendienst. Momenteel is Ann-Sofie werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.

Brecht Noyez

Klinisch psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ik werkte verschillende jaren als psycholoog in een een mobiel crisisteam dat psychische hulp aan huis biedt. Als zelfstandig psycholoog ligt mijn expertise bij het behandelen van (jong) volwassenen met angst en spanningklachten. De laatste jaren gaf ik verschillende lezingen over angst en groepstrainingen over sociale angst.

Brenda De Veleer

studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Brenda is erkend klinisch psycholoog en werkt als studentenpsycholoog aan STUVO VIVES. Ze werkte 12 jaar als zelfstandig psycholoog. Daarnaast is ze is afgestudeerd als Eerstelijnspsycholoog en contextuele hulpverlener.

Charlotte Deboosere

Psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Charlotte is klinisch psycholoog en master in Human Resource Management. Ze verwierf in beide gebieden reeds ervaring. Op heden is zij werkzaam als zelfstandig klinisch psycholoog in Ruiselede waar ze jongeren en volwassenen begeleidt om de touwtjes zelf terug in handen te krijgen. Daarnaast is Charlotte werkzaam als klinisch psycholoog binnen WZC Blijvelde waar zij ouderen en hun families begeleidt en waar zij diverse vormingen (van stressmanagement tot omgaan met rouw en verlies) geeft aan haar collega’s.

Charlotte Hinderyckx

dienst studentenvoorziening ‘sociale dienstverlening’, Howest Brugge

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Charlotte Hinderyckx is maatschappelijk assistente van opleiding. Zij heeft reeds enige ervaring opgebouwd in het CAW Noord-West-Vlaanderen in het justitieel welzijnswerk, jongerenwerking 't salon en het JAC Brugge. Momenteel is Charlotte werkende op de sociale dienst van de studentenvoorziening van Howest. Zij is verantwoordelijk voor de psychosociale ondersteuning van studenten, het onderzoeken en behandelen van het recht op studietoelage, het geven van sociaaljuridisch advies en het informeren, ondersteunen en behandelen van financiële dossiers voor tussenkomsten in studiekosten.Graag werk ik vanuit het oplossingsgericht kader waarbij de focus ligt op het werken in het hier en nu. Samen met de jongere probeer ik naar oplossingen te zoeken zodat ze zich opnieuw persoonlijk sterk voelen. Zorg op maat en empowerment staan voorop!

Cindy Vanrijkel

psychologisch consulent en psychotherapeut.

Expertise:

Cindy is psychologisch consulent en psychotherapeut. Ze is oplossingsgericht geschoold en volgt ook training in ACT. Ze begeleidt kinderen en jongeren op socio-emotioneel vlak en geeft ook studiebegeleiding. Samen met Kim Jeurissen startte ze de Maks, een initiatief dat oplossingsgerichte studiecoaching aanbiedt, dit zowel individueel als in groep. Cindy is werkzaam in Stappie (centrum voor ambulante revalidatie) en Dilopsy (praktijk voor psychologische begeleiding).

Daphne Scheirlinckx

studentenpsycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Daphne is werkzaam als studentenpsycholoog aan de KU Leuven Campus Kortrijk. Zij ondersteunt studenten die het op mentaal vlak moeilijk hebben (depressieve klachten, angststoornissen, stress, eenzaamheid, onzekerheid ...). Naast haar basisopleiding tot klinisch psycholoog volgde ze o.a. een opleiding oplossingsgerichte therapie.

Dirk Laverge

docent Hogeschool West-Vlaanderen

Expertise:

Dirk Laverge gelooft sterk in de praktische toepasbaarheid van hartresonantie als techniek, om toe te passen in stresserende situaties, zowel bij kleine stressmomenten, als bij grotere knelpunten. Je kan het toepassen zowel midden in een stress-situatie, maar ook achteraf om gevoelens of angsten waarmee je in de knoop zit terug te ontwarren. Hij heeft een passie voor mindfulness, en het toepassen van mindfulness op alle gebieden van het leven: zowel in privé als in werksituatie.

Elizabeth Se

Klinisch psycholoog

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Elizabeth Se is een erkend klinisch psycholoog en werkt in het neuromusculair referentiecentrum in UZ Gent. In het verleden werkte ze binnen de KU Leuven campus Kulak als studentenpsycholoog. Elizabeth richt zich voornamelijk op (jong)volwassenen met depressieve gevoelens, angstklachten, stress, negatief zelfbeeld, vermoeidheid, het omgaan met cognitieve- en/of lichamelijke klachten, enz.

Erna Claes

Dr. in de psychologie en expert-trainer

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ik ben dr. in de psychologie en gespecialiseerd in gezondheidspsychologie en cognitieve gedragswetenschappen.In 2018 heb ik meer dan 10 jaar ervaring met perfectionisme gebundeld in het Centrum voor Perfectionisme. Changes from within en dare to be zijn 2 van onze motto’s tijdens onze trajecten. Verandering van binnenuit, dat is de sleutel. Een traject waarin je mild mag zijn naar jezelf, om te reflecteren, te begrijpen, te ervaren en ervaringen te delen, te durven experimenteren, om zo terug van binnenuit de drive te vinden; dat alles biedt de basis om nadien zelf nieuwe stappen te leren en te durven zetten. Het is namelijk pas in het doen dat verandering écht mogelijk wordt.Als expert-trainer ben ik iemand die met de nodige dosis kritische, maar constructieve en empathische reflectie, opbouwende begeleiding en een vleugje humor mensen begeleid.

Florence Warlop

Talentcoach Howest Brugge

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Florence is talentcoach in Howest Brugge - campus Brugge Centrum

Heleen Gadeyne

Psycholoog en oplossingsgericht therapeut

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

HELEEN GADEYNE is zelfstandig psycholoog en oplossingsgericht therapeut. In de groepspraktijken OTIZ en Ruimte geeft ze therapie, coaching en vormingen. ‘Samen Inspireren’ en ‘Zelfvertrouwen Boosten’ zijn haar voornaamste bezigheden. Ze werkte een krachtgerichte faalangstaanpak uit, waarbij mensen nieuwe gewoontes installeren om met meer vertrouwen hun uitdagingen aan te gaan. Bij de BASS specialiseerde ze zich ook in het begeleiden van mensen met slaapproblemen. In samenwerking met Energylab begeleidt ze mensen naar een gezondere levensstijl met meer energie en geloof in zichzelf.www.otiz.be – www.ruimte.gent

Hilde Breda

(stem)coach, trainer, actrice

Expertise:

Hilde werkt al jarenlang als freelance actrice en volgde diverse stem- en zangtrainingen: conservatorium drama, stemtherapie, werken met de natuurstem, boventoonzang en de opleiding ‘Stemwerk’ bij de befaamde stemspecialist Jean-René Toussaint in Rotterdam. Ze volgde ook de therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving en die van systemisch coach/opsteller. Geeft al sinds 2003 cursussen rond stem, uitstraling en présence bij o.a. Vormingplus en Psywest met als specialisatie werken rond expressie en stem.

Iris Masschelein

mindfulness en yoga trainer

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Iris werkt nu als mindfulness trainer. Ze volgde haar opleiding bij het IAM Instituut voor Aandacht & Mindfulness van David Dewulf. Om haar kennis up-to-date te houden en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mindfulness en meditatie, volgt ze regelmatig bijscholingscursussen.Iris Masschelein is geboren in 1976, heeft een 20-jarige carrière als danseres achter de rug en is een choreografe die verschillende dansstijlen aankan. Ze heeft in het theater en op tv gewerkt in binnen- en buitenland.10 jaar geleden is Iris dan afgestudeerd als graduaat orthopedagoge. Ze heeft in verschillende begeleidingstehuizen gewerkt voor geplaatste kinderen en jongeren uit probleemopvoedingssituaties, kinderen en jongeren met een mentale beperking en autisme, kansarme kinderen en jongeren en kinderen met leerproblemen.

Ivo Engelen

Coördinator van Groepspraktijk Eclips en docent aan Hogeschool Vives

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ivo Engelen is coördinator van de ambulante groepspraktijk Eclips te Kortrijk. De praktijk richt zich naar kinderen, jongeren en volwassenen en werkt hoofzakelijk op cognitief-gedragstherapeutische basis. Ivo geeft al meer dan 20 jaar training aan leerkrachten en leerlingenbegeleiders over gedragsgerichte jongerenbegeleiding. Faalangst en meer specifiek uitstelgedrag is een van zijn interessedomeinen.

Ivo Opstaele

Howest Brugge en groepspraktijk Kaapstad

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Ivo Opstaele is klinisch psycholoog van opleiding. Als psychotherapeut werkt hij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met sociaal-emotionele problemen. Hij heeft bijzondere aandacht voor jongeren met suïcidale gedachten. Ivo heeft ervaring in meerdere organisaties voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezin. Momenteel is hij werkzaam als docent aan Howest Brugge in de opleiding sociaal werk en is hij coördinator van de groepspraktijk Kaapstad.

Jean-Paul Derveaux

mindfulnesstrainer

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Curriculum: Ik was twintig jaar actief in het bedrijfsleven. Sedert 2015 geef ik les in het middelbaar onderwijs (economie-godsdienst). Als mindfulnesstrainer ben ik actief bij Itam, vooral met jongeren.Waarom ben ik gaan mediteren? Als kind kon ik de nacht voor de schoolreis nooit in slaap geraken. Ik heb van nature een heel actieve, rusteloze geest. Ook bij een nieuwe job speelde me dat soms parten. Meditatie en yoga hebben me geleerd iets meer afstand te nemen van mijn gedachten. Dat maakt mij niet alleen rustiger, maar ik ben nu ook effectiever en geniet bovendien meer van het moment.Studies: Master Toegepaste Economische Wetenschappen Master in innovation and enterpreneurship Mindfulnesstrainer bij Itam

Jolien Peeters

Verantwoordelijke Deskundigheidsbevordering SENSOA

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Jolien werkt sinds dit jaar als Verantwoordelijke Deskundigheidsbevordering bij Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Daar staat ze in voor het organiseren van vormingen, webinars, e-learning en alles daarrond. Werken rond de thema's seks en relaties is haar passie en iets waar ze haar creativiteit volledig in kwijt kan.

Kim Jeurissen

psycholoog en psychotherapeut

Expertise:

Kim is psycholoog en psychotherapeut. Ze is oplossingsgericht geschoold en heeft een wetenschappelijke achtergrond. Net zoals Cindy begeleidt kinderen en jongeren op socio-emotioneel vlak en geeft ook studiebegeleiding. Samen met Cindy Vanrijkel startte ze de Maks, een initiatief dat oplossingsgerichte studiecoaching aanbiedt, dit zowel individueel als in groep. Kim is werkzaam in Stappie (centrum voor ambulante revalidatie) en Dilopsy (praktijk voor psychologische begeleiding).

Liesbeth Braem

Psychotherapeut

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Liesbeth is afgestudeerd in 2000 als klinisch psychologe (KU Leuven). Daarnaast volgde ze nog een postacademiche opleiding in de cliëntgerichte psychotherapie. Ze werkt in het O.L. Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en runt ook een zelfstandige praktijk voor psychotherapie te Bavikhove. Ze richt zich vooral op begeleiding van (jong)volwassenen (+16j). Aan KU Leuven Kulak begeleidt ze nu ongeveer 8 jaar de assertiviteitscursus 'Zeker van Jezelf', ten voordele van Psywest.

Linda Accou

Vormingplus en als zelfstandig therapeute

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Linda studeerde sociale pedagogie. Ze volgde als bijkomende opleidingen o.a.: systeemdenken, postgraduaat vrouwenstudies, master NLP, solution focused management, coachend leidinggeven. Linda verzorgt al sinds jaar en dag heel wat cursussen voor Vormingplus en was er 9 jaar lang directrice.

Lisa Neyrinck

Psycholoog - cognitief gedragstherapeut

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Lisa is klinisch psycholoog en werkt als psychotherapeut in groepspraktijk Listoire in Kuurne. Ze is cognitief gedragstherapeut en werkt vaak én graag met jongvolwassenen rond angst- en stemmingsproblemen. Ze is ook werkzaam in hogeschool VIVES in de dienst ‘studie- en trajectbegeleiding en gelijke onderwijskansen'.

Lisa Roman

Studentenpsycholoog STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Lisa is master in de klinische psychologie (UGent). Ze werkt als studentenpsycholoog op STUVO VIVES en als zelfstandig psycholoog binnen een multidisciplinaire groepspraktijk. Daarnaast heeft ze de permanente opleiding klinische psychodiagnostiek met succes afgerond.

Lize Devolder

klinisch pedagoge binnen de groepspraktijk Eclips

Expertise:

- cognitief gedragstherapeut volwassenen opleiding ACT en dialectische gedragstherapie - expertise autisme, ADHD, angst en persoonlijkheidsstoornissen

Lorenzo Parmentier

Studieadviseur & Psychosociaal begeleider

Expertise:

Lorenzo, pedagoog van opleiding, heeft een jarenlange ervaring als studieadviseur aan de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hij begeleidt studenten in het vinden van een werkbare studiemethode en heeft expertise op het vlak van timemanagement en uitstelgedrag. Ook inzake studiekeuzebegeleiding of stressmanagement kunnen studenten bij Lorenzo terecht.

Marieke Vanneste

Pedagoog, gezondheidscoach en promotor evidence-based practice

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Als master in de pedagogische wetenschappen ben ik altijd begeesterd geweest in het opzetten van krachtige leeromgevingen en op welke manier mensen levenslang kunnen bijleren. Binnen het domein van Evidence-Based Practice stimuleer ik het onderbouwd handelen bij de Belgische zorgverleners. Als gezondheidscoach geloof ik sterk in het empoweren van mensen zodat ze zelf hun eigen kracht ontdekken om de intrinsieke motivatie te ontlokken en tot gedragsverandering te komen.

Mieke Van Hecke

gastdocent in Wellbeing en viatliteitsmanagement

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

zie: https://www.m-i-e.be/over-mie/mieNaast gastdocent op Hogeschool Vives (Bachelor Wellbeing & Vitaliteitsmanagement) is Mieke ook gastdocent op Arteveldehogeschool. Daar doceert ze eveneens Mindfulness. Verder is ze Mental Coach & Loopbaancoach, voor individuen en organisaties.

Myriam Deroo

Docent Howest en zelfstandig hartcoherentiecoach

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Myriam Deroo is docent in de bachelors Sociaal Werk en Toegepaste Gezondheidswetenschappen en zelfstandig hartcoherentiecoach en stress en burn-out coach. (harttegenstress.com) Door deze combinatie heeft ze zowel voeling met studenten als ruime kennis van het thema.

Niels Jacobus

Klinisch seksuoloog en relatietherapeut RUIMTE Citadel / Praktijk Frederiksplein

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Niels Jacobus is klinisch seksuoloog en relatietherapeut. Hij werkt in Gent en Amsterdam met cliënten die worstelen met seksualiteit en relaties. Binnen zijn praktijk specialiseert hij zich in relatietherapie en LGBTQIA+.

Pedro Fioen

Instructeur Krav Maga en docent in hogeschool VIVES, studiegebied SAW

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Pedro Fioen is instructeur en zwarte gordel krav maga, een Israëlisch zelfverdedigingssysteem waar zowel fysieke als mentale en sociale componenten worden betrokken. Als docent binnen SAW geeft hij onder andere het opleidingsonderdeel “omgaan met agressie” binnen de opleiding maatschappelijk veiligheid (SAW) en is hij betrokken als lesgever “omgaan met verbale agressie” (o.a. politie) bij de externe dienstverlening van VIVES.

Pimento

Pimento

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Omgaan met intimiteit, hechtere klasgroepen of teams creëren, grensoverschrijdend of pestgedrag voorkomen, … Op basis van onderzoek en jarenlange kennis en ervaring biedt Pimento een grote diversiteit aan werk- en spelvormen, waardoor kinderen en jongeren zichzelf en anderen beter leren kennen, inschatten en waarderen. Pimento doorbreekt stereotypes, taboes en grenzen.De jongeren van vandaag zijn de schouders die morgen onze samenleving moeten dragen. Reden te over dus om ze de aandacht te geven die ze verdienen.Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin. Als kenniscentrum binnen het netwerk van Chirojeugd Vlaanderen geloven we sterk in levenslang groeien. Onze specialiteit: precies daarvoor de ideale omgeving en invulling creëren!

Rani Vandevyvere

Psychologisch consulent

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Rani is psychologisch consulent en is in 2022 afgestudeerd in de richting Toegepaste Psychologie. Rani heeft ook nog stage gelopen binnen Stuvo Vives Brugge en coacht onder andere jongeren via online courses en begeleiding.

Robbe Vandenbussche

professional in opleiding bij STUVO VIVES

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

/

Rosa vzw

Kenniscentrum voor gender

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

RoSa vzw informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties en feminisme. Zie: https://rosavzw.be/nl/over-rosa

Siho

Steunpunt inclusief Hoger Onderwijs

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Het SIHO ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het realiseren van inclusief hoger onderwijs. Onder de noemer 'moodspace' ontwikkelde het Siho ook een platform met betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Een van de centrale thema's is er 'motivatie'.

Sofie Luyens

Vormingswerker bij Arktos en trainer Mindfulness

Expertise:

Als leerkracht lager -en kleuteronderwijs en zorgjuf deed ik heel wat ervaringen in de basisschool op. Ook stond ik mee aan de wieg van Freinetschool 'De Zeeparel' en werkte ik in een ziekenhuisschool. Ik was gedreven en enthousiast maar in 2020 ging ik voor andere uitdagingen. Ik ging aan de slag als vormingswerker bij Arktos West-Vlaanderen. Een Vlaams expertisecentrum die zich inzet op verschillende domeinen. Ikzelf ben er voor jongeren van 18 tot 30 jaar die op zoek zijn naar een toffe job maar waarbij het niet altijd zo evident is omdat er in de context nog andere dingen spelen. Hiernaast geef ik ook mindfulness kinder- en jongerentherapie en geef ik trainingen mindfulness in groep. Ik volgde mijn opleidingen bij het instituut voor aandacht en mindfulness (IAM) bij David Dewulf. Mijn eigen ervaring en verdieping zorgen ervoor dat ik anderen graag wil inspireren en op weg wil helpen om het leven te leiden dat men echt wil.

Stephanie Colaianni

Therapeute

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Stephanie is bezield onderneemster van haar praktijkvoering Rebody & Remind. Daarnaast werkt ze in de groepspraktijk Ruimte in Gent. Zij is afgestudeerd als Dans-en Bewegingstherapeut en blijft zich verder verdiepen in gehechtheid. Ze werkt zowel individueel als in groep. Stephanie is geboeid door de inter-en intrapersoonlijke relaties en geeft hierbij ruimte aan onze relationele trauma's. Zij werkt met hart en ziel en blijft zich bijscholen via specialisaties en supervisie. Locatie regio Kortrijk en Gent.

Tara De Laet

Beleidsmedewerker integriteit SENSOA

Training:

 • Geeft momenteel geen training.

Expertise:

Tara kwam na haar opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Seksuologie terecht bij Sensoa, waar ze reeds vier jaar werkt. Na haar positie als Verantwoordelijke Deskundigheidsbevordering, waar ze werkte aan de uitbouw van het vormingsaanbod start ze in 2022 als Beleidsmedewerker Integriteit. Tara verdiept zich in het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag en coacht organisaties bij het uitbouwen van een beleid hierrond.