Discriminatie / racisme

Word je omwille van jouw nationaliteit, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, geloofsovertuiging, gezondheidstoestand of lichamelijke kenmerken gediscrimineerd of geïntimideerd?

  • Heb je discriminatie of haatboodschappen beleefd, gezien of gehoord? Dan kan je hiervan melding doen bij bij Unia:  www.unia.be
  • Voor vragen over geweld, misbruik kan je terecht bij de professionele hulplijn voor geweld en misbruik: www.1712.be,
  • Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Dan kan je hier terecht: seksueelgeweld.be
  • Hoe kun je als omstaander reageren op grensoverschrijdend gedrag:  https://www.grenswijs.be

Melding binnen de eigen onderwijsinstelling

Ook volgende websites kunnen helpend zijn: