Zelfmoord / Zelfverwonding

Zelfverwonding en zelfmoordgedachten zijn vaak een manier om om te gaan met onaangename gevoelens en onhoudbare situaties. Wanneer deze gevoelens zich opstapelen, ziet men vaak geen andere oplossingen meer. Denk je zelf aan zelfdoding? Ken je iemand die aan zelfdoding denkt of reeds een poging ondernam? Heb je nood aan steun? Negeer dit zeker niet, er is altijd hulp beschikbaar.

Ik heb zelfdodingsgedachten, wat moet ik doen?
Bij een acute noodsituatie kan je terecht bij de hulpdiensten (112),  jouw huisarts of het antigifcentrum. Je kan 24/7 terecht bij de zelfmoordlijn 1813 om te praten over zelfdodingsgedachten. Dit gesprek is volledig gratis en anoniem. Praten kan echt een verschil maken.

https://www.zelfmoord1813.be/ik-heb-hulp-nodig

Ik ken iemand die aan zelfdoding denkt, wat moet ik doen?
Indien je bezorgd bent over iemand in jouw omgeving kunnen deze tips je helpen. De Vraagmaar app (iOS/Android ) helpt je om het gesprek over zelfdoding aan te gaan. Je kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn 1813 om te praten over jouw bezorgdheden. Dit is gratis en anoniem. Bij een acute noodsituatie kan je de terecht bij de  hulpdiensten, huisarts of antigifcentrum.

https://www.zelfmoord1813.be/ik-ben-bezorgd-om-iemand/praten-over-je-bezorgdheid

Ben je iemand verloren en heb je nood aan steun?
Je kan terecht bij werkgroep Verder. Het is een online forum waar je veilig en anoniem met anderen ervaringen en vragen kan uitwisselen. Je kan online chatten met andere nabestaanden en  je vindt er advies en vormingen.

https://www.werkgroepverder.be

Ik verwond mezelf, wat nu?
Indien je je in een crisissituatie bevind, kan je contact opnemen met de zelfmoordlijn (1813) of teleonthaal (106).

www.zelfverwonding.be

Ik ken iemand die zichzelf verwond, wat nu?
Wordt niet boos op de persoon maar probeer begripvol te luisteren. Kijk samen met jouw vriend(in) om de stap te zetten naar hulpverlening.

www.zelfverwonding.be

Praat er over! Je kan ook zeker terecht met al jouw vragen en bezorgdheden bij de studentenvoorziening van je onderwijsinstelling.

Onderstaande websites kunnen je ook hulp bieden:

www.zelfmoordlijn.be (Bel 1813 indien je nood hebt aan een gesprek. 24/7 bereikbaar)

https://www.tele-onthaal.be/ (Je kan hier gratis en anoniem bellen en chatten)

www.depressiehulp.be (Hier vind je informatie over depressies)

 

Er bestaan ook apps die je hulp kunnen bieden:

Sanvello: Anxiety and depression (Activiteiten ontworpen om angst en depressie te verminderen) (iOS/Android)

Backup (App ontworpen door zelfmoordlijn1813, dit is gericht op crisissen) (iOS/Android)

On Track Again (App voor jongvolwassenen die al eens aan zelfdoding hebben gedacht.) (iOS/Android)